Aktuální informace z obce Sibřina

  22.1.2018
Uzavření úřadu ve čtvrtek 25.1.2018
Obecní úřad bude ve čtvrtek uzavřen z provozních důvodů.
 

  18.1.2018
Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Daňová přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. 1. 2018

Vzhledem k realizované obnově digitálního operátu jsou všichni, u kterých došlo ke změně v charakteru pozemku nebo jeho výměře, povinni podat nové daňové přiznání.

Případů, kdy došlo v rámci digitalizace (obnova operátu) pouze ke změně v druhu pozemku z „orná“ na „zahrada“ a nedošlo v souvislosti s tím i ke změně výměry pozemku (zmenšení nebo zvětšení výměry pozemku, byť o 1 m2), se shora uvedené netýká.

 

  17.1.2018
Nabídky volných pracovních míst MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav:
Inzerát - referent úseku ochrany přírody MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Inzerát - referent OVS - přestupky MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

   15.1.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:
v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.
 

  15.1.2018
Informační zpravodaj PID č. 2/2018
- Rozšíření integrace na železnici od 4. 2. 2018 – Rakovnicko a Hořovicko
- Rozšíření použití jízdenek PID pro jednotlivou jízdu ve vlacích Vraňany – Roudnice nad Labem
- Trvalé změny PID od 15. 1. 2018
- Mobilní aplikace „DPP info“ se mění v “PID info“ a přináší nová vylepšení
 

  12.1.2018
 Zápisy do základních škol v okolí pro školní rok 2018/2019 

 Základní škola Olešská 18/2222, Praha 10
• zápis do prvního ročníku ZŠ se koná ve od 4. 4 do 5.4.2018 od 14.00 do 18.00 hodin.
• 14.3. 2018 je den otevřených dveří
• Základní škola přijímá nové školáky do 1. tříd, šance 80%
• Tel. spojení: 274 813 892

 Základní škola Staroklánovická 230, Újezd nad Lesy, Praha 9
• Zápis se koná ve středu 4.4.2018 od 15.00 do 18.00 hodin.
• Základní škola přijímá nové školáky do 1. tříd, šance 80%
• Pokud budete mít zájem, je možnost si školu prohlédnout.
• Pro rodiče, kteří dostanou odvolání, by bylo dobré se odvolat, většinou škola vyhoví a dítě přijmou.
• Tel. Spojení: 725 884 301
 

  12.1.2018
Nabídky volných pracovních míst MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav:
Inzerát - pokladníka/pokladní Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

  11.1.2018
Nabídky volných pracovních míst MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav:
Inzerát - referent správního a kontrolního odd. OOŽÚ
 

  10.1.2018
LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ  


Vážení spoluobčané,
vánoční stromky je možné nechat vedle popelnice v době Vašeho svozu směsného odpadu.
Stromky je nutné nařezat na tři kusy a postavit k popelnici. Jinak nebudou odvezeny.
OÚ Sibřina
 

  8.1.2018
Nabídky volných pracovních míst MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav:
inzerát  - výběrové řízení referent Odboru dopravy
 

  5.1.2018
Pozvánka na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení rodiče,
Obecní úřad Sibřina si dovoluje srdečně pozvat Vás a Vaše „ratolesti“  na "Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice“, které se uskuteční v neděli 28. 01. 2018 od 10.00 hod. v prostorách budovy Mateřské školy v Sibřině (ve 3.NP). Těšit se můžete na malý kulturní program, o který se postarají mimo jiné i děti z mateřské školy.

V případě, že máte zájem se zúčastnit, zašlete nám, prosím, nejpozději do 10.01.2018 vyplněnou přihlášku (přihláška v příloze) na adresu obecního úřadu, nebo e-mailem, přihlášku lze také osobně vyplnit a zanechat v úředních hodinách na obecním úřadě, nebo ve schránce OÚ. Tento slavnostní akt je určen pro děti do 2,5 roku s trvalým pobytem v Sibřině a ve Stupicích.

Petra Kubánková, zastupitelka obce
 

  5.1.2018
MASOPUST 3. 2. 2018
sraz na hrázi u rybníka v Květnici v 11,00 hodin

inzerce 

  3.1.2018
Pozvánky na kulturní akce v okolí
13.1.2018 "Kašparní" - akce pro děti od 2 do 6 let v Úvalech.jpg
20.1.2018 Městský ples v Úvalech.pdf
27.1.2018 Ples sportovců v Šestajovicích.pdf

  3.3.2018 Újezdský karneval pro děti na téma "Za zvířátka z Újezda"

  2.1.2018
Informační zpravodaj PID č. 1/2018
- Prázdninové omezení počátkem ledna 2018
- Náhradní přívoz P8 za zřícenou lávku pro pěší v Troji
- Ohlédnutí za rokem 2017 v Pražské integrované dopravě
- Trvalé změny PID od 3. 1. 2018

  29.12..2017
Upozornění OÚ Sibřina  
Z provozních důvodů bude v úterý 9.1.2017 otevřeno do 11,00 hodin.

 

  20.12.2017
Pozvánka na besedu s promítáním - Národní parky jihozápadu USA
25. leden 2018 v 19,00 hod., Zasedací místnost obecního úřadu Sibřina


Obecní knihovna si Vás dovoluje pozvat na besedu spojenou s promítáním videí a fotek z nejkrásnějších národních parků na jihozápadě USA. Uvidíte obří sekvojovce, Hooverovu přehradu, San Francisco i Las Vegas, také obří díru Grand Canyonu i překrásný Bryce Canyon a neskutečnými barvami hýřící úzký Antilopí kaňon a další krásy amerického jihozápadu včetně prastarých indiánských puebel vytesaných do skalních stěn.
Těší se na Vás vaši cestovatelé Čermákovi, Čočkovi a Havlíkovi
 

  12.12.2017
Obecní knihovna Sibřina hledá knihovnici.


 

inzerce 

  11.12.2017
Sibřina - nabídka pozemku k prodeji, tel. 606 438 413

 

  7.12.2017
Informace o poplatcích na rok 2018 za popelnice a psi

 - Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2018
 - Informace pro občany k platbě místních poplatků
 

  7.12.2017
Aktuality a informace o mapové aplikaci "Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji" a novele.
https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/

 

  14.1.2015
PROJEKT NABLÍZKU

A Doma os.
Projekt Nablízku je zaměřen na individuální a skupinovou podporu osob, které pečují o blízké osoby s duševním
onemocněním (poruchy paměti, Alzheimerova choroba či jiné typy demence) ve Středočeském kraji.
Cílem projektu je poradit Vám, jak nejlépe zvládnout roli pečujících v domácích podmínkách.
Projekt Nablízku je financován z OP LZZ a služby jsou poskytovány zdarma.
http://www.adoma-os.cz/
 

  14.10.2014
ZÁKLADNÍ REGISTRY JEDOU NAPLNO!

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE STUPICÍCH
 

Terapeutické centrum Modré dveře
Co je to krizová intervence a komu je určena?
Služba je anonymní, bez omezení věku a zcela zdarma.
Kontaktovat nás můžete osobně bez objednání v pracovní dny 8:00 - 16:30 (Terapeutické centrum Modré dveře, náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy) nebo na telefonu 725 830 830.
 

Před budovou OÚ Sibřina je UMÍSTĚN KONTEJNER NA POUŽITÉ OBLEČENÍ.
Do kontejneru je možné vhazovat použité oblečení, hadry, záclony, koberce. Vše čisté a vložené do plastového pytle.
 

BOX NA ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
V budově OÚ Sibřina  je pro občany k dispozici kontejner na elektroodpad.

Tříděný odpad - informace OÚ Sibřina
Ekokom - Jak třídit odpad
Třídění odpadu, Recyklované výrobky
 
Databáze firem a živnostníků v obci Sibřina a Stupice
Vážení podnikatelé a živnostníci,
rádi bychom vytvořili databázi firem a živnostníků, které působí v našich obcích, ať zde mají sídlo či nikoliv. Tato databáze by sloužila pro potřeby Obecního úřadu Sibřina s částí Stupice a také případným zájemcům o Vaše služby ze strany našich občanů.
Obec by Vás tak mohla lépe oslovovat při přípravě různých zakázek, výběrových řízení, nebo v případě řešení různých situací spojených s běžným provozem obce.
Pokud budete mít zájem o uveřejnění v databázi, kontaktujte nás nejlépe prostřednictvím Emailu, nebo schránky umístěné na budově OÚ vedle vchodových dveří. Do zprávy (dopisu) uveďte prosím tyto údaje nebo vyplňte přiložený formulář:
 

Občanská poradna Nymburk - registrovaný poskytovatel sociálních služeb
průvodní dopis  -  konzultační hodiny

Denní stacionář pro seniory v Úvalech
http://www.stacionar-modrinova.webnode.cz/