CzechPOINT na  Obecním úřadě Sibřina
 

 

Oficiální stránky projektu Czech POINT

  Oficiální stránky projektu Czech POINT 


informace o Czech POINTu na stránkách otevřené encyklopedie WIKIPEDIE

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
 
  Poskytujeme tyto služby 

Výpis z veřejných evidencí:
  • Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky
  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Výpis z živnostenského rejstříku
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Výpis bodového hodnocení osoby
  • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
  • Výpis z Insolvenčního rejstříku

U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:
Katastr nemovitostí - název katastrálního území a list vlastnictví
(LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ subjektu
Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení

 

Výpisy z neveřejných evidencí:
  • Rejstřík trestů (RT)

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele.
Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě .
Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z RT elektronicky, zaplatí žadatel dle zákona o správních poplatcích částku 100,-Kč (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje) v hotovosti – nevylepuje se žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována pracovištěm Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst.1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ve znění pozdějších předpisů – tedy formou vyplnění tiskopisu.

  • Bodové hodnocení osoby

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele.
Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě.
Výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.
U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto:
za první stranu výpisu 100,-Kč, za každou další i započatou stranu výpisu 50,-Kč

 

  Ceník: 
Výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč

Výpisy z Katastru nemovitostí 100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Výpis z Obchodního rejstříku 100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč
Insolvenční rejstřík 100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč
   
KONVERZE DOKUMENTŮ Pracoviště Czech Point provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku.

© Obec Sibřina 1998-2013, 12.10.2016 21:30:13