Datová schránka Obecního úřadu Sibřina
 

 

Od 26. 10.2009 jsou (dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů) zprovozněny naším úřademId datové schránky: 
  j3ebtrr

Požadované formáty pro příjem zpráv do IS DS:
Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf
textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
obrázky s příponou *.jpg

Informace o datové schránce:
Jméno: Obec Sibřina
IČ:  00 240 745

Schránka je typu OVM


 

© Obec Sibřina 1998-2013, 27.03.2013 23:41:59