ZNAK A VLAJKA OBCE

Znak
Stříbrno-červeně polcený štít s cimbuřovou patou opačných barev. Nad patou vpravo zelený stonek konopice se třemi listy, vlevo ruční stoupa, z které vyniká tlouk-stupice mezi dvěma odkloněnými obilnými klasy, každý s listem, vše zlaté.

Polcení rozděluje štít na dvě části a shoduje se s počtem částí, které tvoří obec. Cimbuřová pata symbolizuje existenci tvrze v každé části. Ke jménům obou částí ukazují znamení – k Sibřině stylizovaný stonek konopice a ke Stupici ruční stoupa s tloukem-stupicí, který provázejí obilní klasy s poukázáním nejen k šlechtitelské tradici zemědělských plodin, ale také k historickému charakteru obce. Červeno-stříbrné polcení lze vnímat jako inspiraci erbem Olbramoviců, dominantních vlastníků Sibřiny.

Vlajka
Podoba vlajky vychází z podoby a barevnosti znaku a znakových figur. Snahou bylo přenést i na vlajku informace obsažené ve znaku a zachovat do určité míry jeho schopnost ikonografické výpovědi.

Velikost vlajky je dána poměrem šířky listu k jeho délce 2 : 3.

List tvoří dva svislé pruhy, bílý a červený. Na dolním okraji listu zubatý pruh opačných barev, široký čtvrtinu šířky listu, s pěti celými a dvěma polovičními zuby vysokými osminu šířky listu. V bílém poli zelený stonek konopice (Galeopsis) se třemi listy, v červeném poli ruční stoupa z níž vyniká tlouk-stupice mezi dvěma odkloněnými obilnými klasy, každý s listem, vše žluté.

Znak a vlajka byly Obci Sibřina slavnostně předány v lednu 2010 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Miloslavem Vlčkem.
Dekret o udělení znaku a vlajky převzal starosta obce
Ing. Petr Vítek.

 
Autor návrhu: Stanislav Kasík,  Heraldická kancelář „Dauphin“, Roudnice nad Labem 2009

© Obec Sibřina 1998-2013, 12.03.2013 01:37:01