KANALIZACE A VODOVOD
 

 

 


Prokotol o zkoušce pitné vody - místo odběru MŠ Sibřina dne 23.6.2020.
Protokol o zkoušce pitné vody - místo odběru Sibřina dne 6.4.2020.pdf
Protokol o zkoušce pitné vody - místo odběru vzorku MŠ Sibřina dne 9.3.2020.pdf
Protokol o zkoušce pitné vody, odběr vzorku ze dne 21.10.2019 v ÚV Sibřina
Protokol o zkoušce pitné vody, odběr vzorku ze dne 27.3.2019 v ÚV Sibřina
Protokol o zkoušce pitné vody, odběr vzorku ze dne 26.11.2018 v MŠ Sibřina
Protokol o zkoušce pitné vody, odběr vzorku ze dne 23.10.2018
Protokol o zkoušce pitné vody, odběr vzorku ze dne 26.6.2018
Protokol o zkoušce pitné vody, odběr vzorku ze dne 11.6.2018

Informace pro občany
   14.9.2020
Obecně závazná vyhláška 8-2019 - doplnění termínu kolaudace.
Kolaudace - kanalizace - nabytí právní moci.
Kolaudace - vodovod - nabytí právní moci.

   15.6.2020
Připojování na kanalizaci - od 15.6.2020.pdf
Pravidla pro připování na kanalizaci a vodovod - leden 2020.pdf


   26.5.2020

Termín dokončení oprav kanalizace 1.6.2020.

  23.3.2020
Dočasné pozastavení připojování na kanalizaci
Z důvodu provádění reklamačních oprav na kanalizačním řádu je dočasně pozastaveno připojování až do odvolání.

  4.3.2020
Smlouva o odvádění odpadních vod.pdf
Smlouva o dodávce vody.pdf


  28.1.2020

Zahájení provozu kanalizace a vodovodu v obci Sibřina.

  14.1.2020
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ – SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

  19.12.2019
Všeobecné podmínky pro odvádění odpadních vod.pdf
Kalkulovaná cena stočné - voda pitná, voda odpadní.pdf
Reklamační řád - odvádění odpadních vod.pdf

  21.11.2019
Postup při napojování obyvatel a vodovodní řad a kanalizační stoku.

  4.9.2019
Rekonstrukce ulice Na Paloučku - informace.


  29.8.2019
Informace - rekonstrukce ulice V Kukli.

  28.8.2019
INFORMACE - TRASOVÉ VEDENÍ LINEK AUTOBUSŮ V RÁMCI 6. ETAPY

  14.8.2019
Trasové vedení autobusových linek č. 303, 329 a 366  v rámci 5. etapy.

  13.8.2019
Rekonstrukce ulice K Vile- informace.


  31.7.2019
Sibřina - trasové vedení linek autobusů v rámci 4. etapy - rekonstrukce ulice Říčanská

 
13.7.2019
Informace - Rekonstrukce ulice Nová od 15. 7. 2019.

  10.7.2019
UPOZORNĚNÍ - trasové vedení linek ve výlukovém stavu v rámci 3. etapy pro BUSY 303, 329 a 366.

  20.6.2019
Upozornění - Trasové vedení linek ve výlukovém stavu v rámci 2. etapy Busy 303, 329 a 366.

Rekonstrukce ulice Lísková - informace.
Rekonstrukce ulice Zahradní - informace.
Rekonstrukce ulice Ořechová - informace.

  11.6.2019
Informace k uzavírkám místních komunikací - asfaltování ulice Říčanská, V Koutě a náves Sibřina.


 
7.6.2019
Změny tras autobusů v důsledku uzavírky silnic1. Etapy.
Informace k uzavírkám místních komunikací - V Koutě, náves Sibřina.
Informace k uzavírkám místních komunikací - Souběžná a Ulička - ZMĚNA TERMÍNU.


 
4.6.2019
Informace ke svozu směsného odpadu a bioodpadu v uzavírkách.

Informace k uzavírkám místních komunikací - V Habeši, Souběžná a Ulička.

  31.5.2019
Sibřina - plán uzavírek obce Sibřina a Stupice - silnice třídy III.

Sibřina - uzavírka místní komunikace U Hrušky a Březová

  20.3.2019
Oznámení pro občany - INFORMACE O POSTUPU PRACÍ VÝSTAVBY KANALIZACE A VODOVODU.

 
13.9.2018
Informace k připojení na vodovod a kanalizaci:

Nový Zebrin č. 3/2018
 
12.9.2018
Důležité - informace o uzavírce ulice Ke Květnici.
 
Vážení spoluobčané,
v časopise Nový Zebrin najdete přehled uzavírek obce Sibřina a Stupice v souvislosti s budováním vodovodu a kanalizace.
Nový Zebrin č. 1/2018

 
Veřejná vyhláška - Sibřina - přechodná úprava provozu v k.ú. Sibřina a v k.ú. Stupice od 9.4. do 30.11.2018.
 
Veřejná vyhláška - Sibřina - přechodná úprava provozu- Vodovod Sibřina a Stupice.pdf
Veřejná vyhláška - Sibřina - přechodná úprava provozu- umístění kabelu.pdf
 
 
 

© Obec Sibřina 1998-2013, 14.09.2020 22:22:32