Redakce Nového Zebirnu:

Vaše příspěvky směřujte sem: obec.sibrina@sibrina.cz
novyzebrin@email.cz

Příspěvky, náměty a inzerci je možné doručit  také osobně na Obecní úřad Sibřina, nebo vhodit do poštovní schránky OÚ, která se nachází vedle hlavního vchodu budovy OÚ po levé straně.

 

Ceník inzerce občasníku Nový Zebrin.

Černobílá inzerce:

  • celá stránka – 800,- Kč bez DPH

  • 1/2 stránky – 600,- Kč  bez DPH

  • 1/4 stránky – 400,- Kč  bez DPH

Barevná inzerce:

  • celá stránka – 1300,- Kč  bez DPH

  • 1/2 stránky – 700,- Kč  bez DPH

  • 1/4 stránky – 500,- Kč  bez DPH

Řádková inzerce:

  • Řádková inzerce je bezplatná pro podnikatele a občany s trvalým bydlištěm v Sibřině a Stupicích
    v černobílém provedení.

Pokud se jedná o větší inzerát s grafikou (logem firmy), doporučujeme dodat ve formě obrázku elektronicky.
Termíny uzávěrek jsou vyhlašovány, jedná se občasník!

novyzebrin@email.cz

  NOVÝ ZEBRIN
 

 

Uzávěrka dalšího čísla Nového Zebrinu bude 8. 6. 2018
Časopis vychází nákladem 400 výtisků a je roznášen zdarma do schránek v Sibřině a Stupicích.

Ceník inzerce v našem občasníku Nový Zebrin.
Těšíme se na vaše příspěvky textové i fotografické.

Za redakci časopisu Nový Zebrin Ing. Zuzana Čermáková, šéfredaktorka
 
  Jednotlivá čísla zpravodaje ke stažení:
Nový Zebrin č. 2/2018 Nový Zebrin č. 1/2018 Nový Zebrin č. 3/2017

Nový Zebrin č. 2/2017  Nový Zebrin č. 1/2017  Nový Zebrin č. 4/2016

Nový Zebrin č. 3/2016  Nový Zebrin č. 2/2016  Nový Zebrin č. 1/2016

Nový Zebrin č. 4/2015 Nový Zebrin č. 3/2015 Nový Zebrin č. 2/2015

Nový Zebrin č. 1/2015 Nový Zebrin č. 4/2014 Nový Zebrin č. 3/2014
Nový Zebrin č. 2/2014 Nový Zebrin č. 1/2014 Nový Zebrin č. 4/2013

Nový Zebrin č. 3/2013 Nový Zebrin č. 2/2013 Nový Zebrin č. 1/2013
 

Přílohy: 
Dotazník "Databáze firem a živnostníků"
Dotazník "Vaše vize rozvoje obce"
Výběrové řízení na pronájem prostor ateliéru v budově MŠ

Veřejná debata se zástupci Transparency International ČR a občanského sdružení Naši politici
   

Přílohy:  2.1, 2.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 , zvukový záznam (60MB)


 
Nový Zebrin č. 2/2012 Nový Zebrin č. 1/2012  

© Obec Sibřina 1998-2013, 06.08.2018 20:16:25