Poskytnuté informace na základě zákona č. 106/1999
 

 

16.10.2019
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 - akcie

23.8.2019
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 - čj. 88112019.

13.12.2018
Žádost dle zákona 106/1999Sbb..
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb..

 

 

Poznámky
Obec Sibřina se při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. řídí mj. těmito zákony a nařízeními:
 • Zákonem č. 106/1999 Sb.
 • Zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů"
 • Nařízením vlády č. 304 ze dne 25. července 2001
 • Nařízením vlády č. 495/2004 Sb
 • Zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád)
 • Občanským zákoníkem
 • Listinou základních práv a svobod
 • (+ Zákonem č. 367/1990 Sb. o obcích, Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích )
Obec Sibřina se při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. řídí těmito názory a vyjádřeními:
 • Názory a vyjádřeními Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Rozhodnutími a stanovisky Nejvyššího správního soudu
 • Názory a vyjádřeními Veřejného ochránce práv (Ombudsmana)
 • Prováděcími předpisy MV ČR
 • Věstníky vlády pro orgány krajů a orgány obcí

 

© Obec Sibřina 1998-2013, 16.10.2019 21:29:15