Poskytnuté informace na základě zákona č. 106/1999
 

 

13.12.2018
Žádost dle zákona 106/1999Sbb..
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb..

 
17.8.2017 Žádost dle zákona 106/1999 Sb. + Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.
10.8.2017 Odpověď na žádost dle z. č.106/1999Sb.ze dne 8.8.2017
31.7.2017 Odpověď na žádost dle z. č.106/1999Sb.ze dne 4.7.2017
28.6.2017
Žádost o informace dle z. č.106/1999Sb., + odpověď na žádost o soustavě VO ke dni 1.5.2017
10.4.2017 Žádost a odpověď na žádost o informaci ze dne 26.3.2017.pdf
07.4.2017 Žádost o informace dle z. č.106/1999Sb + odpověď na žádost o odpadech

23.2.2017 Žádost o informace dle z. č.106/1999Sb + odpověď na žádost investiční plány
19.1.2015 Žádost o informaci ze dne 9.1.2015.pdf (286 kB)
19.1.2015 Odpověď na žádost o informaci ze dne 19.1.2015.pdf  -
Investiční plány na rok 2015 (450 kB)
30.5.2014 Žádost o informaci ze dne 30.5.2014.pdf (286 kB)
30.5.2014 Odpověď na žádost o informaci ze dne 30.5.2014.pdf (450 kB)
30.5.2014 Příloha k odpovědi na žádost o informaci ze dne 30.5.2014.pdf (8 MB)

2.4.2014 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
7.4.2014 + ODPOVĚĎ

 

Poznámky
Obec Sibřina se při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. řídí mj. těmito zákony a nařízeními:
 • Zákonem č. 106/1999 Sb.
 • Zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů"
 • Nařízením vlády č. 304 ze dne 25. července 2001
 • Nařízením vlády č. 495/2004 Sb
 • Zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád)
 • Občanským zákoníkem
 • Listinou základních práv a svobod
 • (+ Zákonem č. 367/1990 Sb. o obcích, Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích )
Obec Sibřina se při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. řídí těmito názory a vyjádřeními:
 • Názory a vyjádřeními Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Rozhodnutími a stanovisky Nejvyššího správního soudu
 • Názory a vyjádřeními Veřejného ochránce práv (Ombudsmana)
 • Prováděcími předpisy MV ČR
 • Věstníky vlády pro orgány krajů a orgány obcí

 

© Obec Sibřina 1998-2013, 13.12.2018 23:10:21