Obecně závazné vyhlášky Obce Sibřina
 

 

 

Řád ohlašovny požáru Sibřina
Tento řád ohlašovny požárů nabývá účinnosti dnem 1.3.2019
 
Požární řád obce Sibřina - Obecně závazná vyhláška obce Sibřina č. 3/2014,
 kterou se vydává Požární řád obce Sibřina
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.8.2014
 
Obecně závazná vyhláška 2-2014.pdf (521 kB)
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2014
 
Obecně závazná vyhláška 1-2014.pdf (539 kB)
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2014
 
Obecně závazná vyhláška obce Sibřina č. 2/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sibřina s částí Stupice.
platná od 6.1.2014
 
Obecně závazná vyhláška obce Sibřina č. 1/2013, o místních poplatcích
platná od 6.1.2014
 
Knihovní řád Knihovny Sibřina
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2011, o místních poplatcích

platná do 6.1.2014
 
Obecně závazná vyhláška obce Sibřina č. 1/2010,
kterou se vydává Požární řád obce Sibřina

platná do 22.8.2014
 
Obecně závazná vyhláška obce Sibřina č. 3/2007,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
platná do 6.1.2014
 
Obecně závazná vyhláška obce Sibřina č.1/ 2007
o ochraně veřejného pořádku, nočního klidu a dodržování čistoty na území obce Sibřina a obce Stupic
e 
 
Jednací řád Zastupitelstva obce Sibřina 
 

© Obec Sibřina 1998-2013, 03.03.2019 20:03:18