Obec je zapojená do systému
na zajištění zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM.

...jak třídit?

 
Obec Sibřina má uzavřenou smlouvu o dílo se společností .A.S.A. spol. s r.o. , na provádění svozu a nakládání s komunálními odpady z domácností a na provádění svozu a nakládání se separovanými odpady (PLAST, SKLO, PAPÍR, TETRAPACK).

 
Svoz Bio odpadů z domácností a ze zahrad provádí v obci společnost Pražské služby a.s., individuální systém- tj. každý občan má uzavřenou smlouvu přímo se svozovou společností.

 
  Nakládání s odpady v obci Sibřina
 

 

  13.8.2020
Sibřina - Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - PODZIM 2020

Leták MSNO podzim 2020_Sibřina.
Velkoobjemový odpad - září - říjen 2020.

 
   12.6.2020
Sibřina - změna termínu svozu bioodpadu

První svoz začíná 23. června 2020.
 
   30.4.2020
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 16. května 2020

 
  23.3.2020
 Svoz odpadů v době epidemie Covid-19 v obci Sibřina

 
Sběrný dvůr v Úvalech pro občany Sibřiny a Stupice.
 

Informace o svozu bioodpadu.
Kompostejnery Pražských služeb, a.s. - svoz každý sudý týden v pondělí od 1. dubna 2019 do 25. listopadu 2019.
Svoz zdarma do určené nádoby před Šálkovým domem každou první sobotu v měsíci od 9,00 do 11,00 hodin.


JAK TŘÍDIT ►►

SBĚRNÉ DVORY

Nejblíže obci Sibřina jsou tyto sběrné dvory:

 • sběrný dvůr v Úvalech
  adresa: Škvorecká 33, 250 82, provozovatel: David Fidler, telefon: 281 980 506, 603 584 251
  sběrný dvůr v Říčanech
  adresa: Březinova 1650, 251 01, provozovatel: Marius Pedersen a.s., telefon: 323 605 482-4
  sběrný dvůr v Praze
  adresa: Bečovská 939/23, Praha 104 00, provozovatel: PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. telefon: 731 626 426

Kompletní seznam sběrných dvorů naleznete na: http://www.sberne-dvory.cz/
V případě dalších dotazů a informací ohledně odpadů neváhejte kdykoliv kontaktovat OÚ Sibřina: 281 970 692, 733 394 574, email: obec.sibrina@sibrina.cz


Před budovou OÚ Sibřina je od 17.1.2014 UMÍSTĚN KONTEJNER NA POUŽITÉ OBLEČENÍ.
Do kontejneru je možné vhazovat použité oblečení, hadry, záclony, koberce. Vše čisté a vložené do plastového pytle

Systém sběru použitého textilu prostřednictvím kontejnerů

 • Kontejnery pro sběr použitého oblečení jsou speciálně upraveny ke sběru této komodity.
 • Nádoby obsahují popisy, co do kontejnerů patří či nepatří.
 • Charakteristickými místy pro umístění kontejnerů jsou parkoviště velkých nákupních center, hypermarketů a jiná frekventovaná místa, resp. stále častěji chráněná místa v blízkosti obecních institucí či sběrných dvorů.
 • Kontejnery se vyprazdňují s přihlédnutím k cyklům zaplnění jednou za týden až za dva týdny.
 • Odvoz se realizuje prostřednictvím menšího uzavřeného nákladního automobilu nebo uzavřeného kontejneru

Co se posléze děje s nashromážděným oblečením?

 • Shromážděné věci jsou skladovány v pytlích na suchém místě.
 • Vše je odváženo v kamionech a prodáno firmě, specializované na třídění.
 • Společnost .A.S.A. hradí z peněz získaných prodejem použitého oblečení náklady spojené se sběrem a přepravou a dále přispívá na charitativní účely.


 

Svoz Bio odpadů z domácností a ze zahrad
provádí v obci společnost Pražské služby a.s., individuální systém- tj. každý občan má uzavřenou smlouvu přímo se svozovou společností.
Pražské služby : SVOZ BIO - informace  -ceny svozu, frekvence, objednání

  17.3.2016
Informace pro občany ohledně svozu bioodpadu
Pražské služby - sezónní svoz bioodpadů - v obci Sibřina každý sudý týden v pondělí
 

informace o svozu Bio poskytne callcentrum PS:
284 091 888,
www.psas.cz
nebo obecní úřad Sibřina: 281 970 962


Obec Sibřina je zapojena do  programu třídění odpadu
uzavřenou smlouvou se společností EKOKOM
Zpravodaj EkoKomu - březen 2011
Osvědčení o úspoře emisí (vydal: EKO-KOM 11.6.2011)

Před budovou OÚ Sibřina je od 17.1.2014 umístěn kontejner na použité oblečení.
Do kontejneru je možné vhazovat použité oblečení, hadry, záclony, koberce. Vše čisté a vložené do plastového pytle.

V Sibřině jsou k dispozici 2 stanoviště na sběr separovaného odpadu
(PLAST, SKLO, PAPÍR, TETRAPACK):

 • ulice Říčanská na návsi - u autobusové zastávky a
 • ulice U Hrušky

V části Stupice je 1 stanoviště  na sběr separovaného odpadu
(PLAST, SKLO,PAPÍR,TETRAPACK):

 • ulice U Zvoničky - na návsi 

BOX NA ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
je umístěn v přízemí budovy obecního úřadu v Sibřině.

Co do tohoto boxu lze umístit?
Jakákoli malá elektrozařízení o maximálních rozměrech 30x30x20cm
 • Rychlovarné konvice, mixery, žehličky
 • Kulmy, fény, holicí strojky
 • Telefony, faxy, mobilní telefony
 • PC a jejich příslušenství (klávesnice, myši…)
 • Skenery, tiskárny, dig. fotoaparáty
 • Vrtačky, elektrické nářadí
 • Ostatní malé domácí elektrospotřebiče
 • Suché baterie

ANI TATO MALÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ NEPATŘÍ DO POPELNICE!

© Obec Sibřina 1998-2013, 13.08.2020 21:53:38