PAMÁTKY V OBCI
 
 SIBŘINA
 
Obě obce měly bohužel vždy pouze zemědělský význam, kromě prvotní tvrze, která zanikla někdy okolo r. 1489 (Stupice) resp. 1621 (Sibřina) nikdy nebyly sídlem žádné vyšší šlechty. Pozdější dějiny obou obcí jsou svázány s dějinami kolodějského a později uhřiněvského panství. Nebyly sídlem fary a nestál zde ani kostel, proto se zde nedochovaly žádné historické památky.

Tvrz v Sibřině se poprvé připomíná v roce 1411 (hered. Jodoci de Siebrziny ib. in Siebrzinie in municione ... Jodocum de Zbirzyn). Tvrz zanikla někdy během třicetileté války. Dnes neznáme ani její polohu.

Ve Stupicích se tvrz poprvé připomíná r. 1417, byla vystavěna synem Meinlina (Mengarta) Rokycanského Janem, který Stupice od r. 1436 vlastnil a za kterého pochází i první zmínka o obci. Její existence skončila po více jak sto letech - někdy před r. 1489 byly totiž Stupice definitivně připojeny ke kolodějskému panství a tvrz, jejíž přesnou polohu neznáme, brzy nato zanikla.

 

◄ pseudogotická zvonice s Božími muky
    foto Michaela Synková Maladiová, 2010

 
V území se nacházejí tyto památkově chráněné objekty a objekty, které dokumentují historii lokalit a dotvářejí kulturně-historický rámec osídlení:
 
SIBŘINA

Pseudogotická zvonice s Božími muky na návsi v Sibřině
z 2. poloviny 19 století, dle vyznačení na objektu z r. 1867
(návrh na zařazení mezi památkově chráněné objekty)


foto Michaela Synková Maladiová, 2010
   
Památník padlým v Sibřině
foto Michaela Synková Maladiová, 2010
   
Tyršův památník v Sibřině

 

 


 

foto Michaela Synková Maladiová, 2010

   
Křížek naproti škole z r. 1836
foto: RNDr. Aleš Střecha, 2002
 
STUPICE
Památkově chráněný kříž
a zvonička  z r. 1826 na návsi ve Stupicích

Na křížku je nápis: 
"Tento kříž Svatý je k rozmnoženi cti a slavy Bozy
wystawen a posvěcen jest.
Od Dwojictihodneho Welebneho 
Pana: P. Rautenkrana
Duchowniho Pastiře Osady Kolloděj
Nakladem početne Obce Stupicke LP 1826"

Poznámka: Zvonička i křížek byly v r. 1997 opraveny, při opravě došlo k chybě, p. farář se jmenoval Rautenkranc
foto: RNDr. Aleš Střecha, 2002
   
Památník obětem světové válkyfoto: RNDr. Aleš Střecha, 2002

 Fotogalerie

pseudogotická zvonice s Božími muky
foto: RNDr. Aleš Střecha, 2002
 
Památník padlým
foto Michaela Synková Maladiová, 2010
 
Tyršův památník
foto Michaela Synková Maladiová, 2010
 
Křížek před školou
foto: RNDr. Aleš Střecha, 2002
 

Stupice – náves
Památkově chráněný kříž a zvonička
foto: RNDr. Aleš Střecha, 2002

 

Památník obětem světové války ve Stupicích
foto: RNDr. Aleš Střecha, 2002

© Obec Sibřina 1998-2013, 27.03.2013 10:19:08