SAMOSPRÁVA OBCE SIBŘINA
 

 

Zastupitelstvo obce bylo zvoleno v řádných volbách 5. - 6. 10. 2018. Ustavující veřejné zasedání proběhlo 5. 11. 2018.
 
Ing. Josef Novák
starostasibrina@seznam.cz
Starosta obce
Bohuslava Kolářová Místostarostka obce
 Ing. Miloš Koubek  
Jana Knytlová předseda finančního výboru
Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D. členka kontrolního výboru
Petra Kubánková členka kontrolního výboru
Ing. Roman Koštein člen finančního výboru
Luděk Havel člen finančního výboru

Petr Mik

 
MUDr. Kateřina Plocová – rezignovala na mandát člena zastupitelstva obce k datu 28.2.2019.
Novým zastupitelem je Ing. Miloš Koubek, který složil slib až 17.4.2019.
 
 Finanční výbor  Jana Knytlová  - předseda finančního výboru
 
členové:
 Ing. Roman Koštejn
 
Luděk Havel
 Kontrolní výbor  předseda kontrolního výboru - dočasně neobsazen
 Členové:
 Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
 Petra Kubánková
 

© Obec Sibřina 1998-2013, 14.05.2019 21:34:57