SAMOSPRÁVA OBCE SIBŘINA
 

 

Zastupitelstvo obce bylo zvoleno v řádných volbách 10. - 11. 10. 2014. Ustavující veřejné zasedání proběhlo 5. 11. 2014
 
 Starosta obce  Ing. Josef Novák
 starostasibrina@seznam.cz

 
 Místostarostka obce  Bohuslava Kolářová
 Členové zastupitelstva  Mgr. Markéta Klapková
   Ing. Roman Koštejn
   Petra Kubánková
   Ing. Kamil Salajka
   MgA. Veronika Slámová
   Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D.
   Ing. Petr Vítek
 Finanční výbor  Ing. Kamil Salajka  - předseda finančního výboru
 
členové:
 Ing. Roman Koštejn
 Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D.
 Kontrolní výbor  předsedkyně MgA. Veronika Slámová
 Členové:
 Mgr. Markéta Klapková
 Petra Kubánková
 Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D.
 Ing. Petr Vítek
 

© Obec Sibřina 1998-2013, 20.05.2016 14:41:48