Úvod  > Obecní úřad  > Veřejná zasedání

        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Veřejná zasedání
        - Vyhlášky
        - Ztráty a nálezy
        - Občan na úřadě
        - Sibřina – ulice, mapa
        - Stupice – ulice, mapa
        - Historie
        - Památky

  Sběrný dvůr 

Nejblíže obci Sibřina jsou tyto sběrné dvory:

 • sběrný dvůr v Úvalech
  adresa: Škvorecká 33, 250 82, provozovatel: David Fidler, telefon: 281 980 506, 603 584 251
   
 • sběrný dvůr v Říčanech
  adresa: Březinova 1650, 251 01, provozovatel: Marius Pedersen a.s., telefon: 323 605 482-4
   
 • sběrný dvůr v Praze
  adresa: Bečovská 939/23, Praha 104 00, provozovatel: PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. telefon: 731 626 426

  Kompletní seznam sběrných dvorů naleznete na: http://www.sberne-dvory.cz/

V případě dalších dotazů a informací ohledně odpadů neváhejte kdykoliv kontaktovat OÚ Sibřina:
281 970 692, 733 394 574, email: obec.sibrina@sibrina.cz

http://www.sberne-dvory.cz/

Obec je zapojená do systému za zajištění zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM.

V Sibřině jsou k dispozici 2 stanoviště na sběr separovaného odpadu(PLAST, SKLO, PAPÍR, TETRAPACK):

 • ulice Říčanská na návsi - u autobusové zastávky a
 • ulice U Hrušky

V části Stupice je 1 stanoviště (PLAST, SKLO,PAPÍR,TETRAPACK):

 • ulice U Zvoničky-na návsi

Obec Sibřina s částí Stupice nemá uzavřenou smlouvu se žádným sběrným dvorem.
Obec pro potřeby občanů zabezpečuje 2x ročně přistavení velkoobjemových kontejnerů (na jaře a na podzim),
Mobilní sběr nebezpečných odpadů v obci provádí společnost ASA 2 x ročně.

Sběrné boxy na elektrozařízení

Na umístění elektrozařízení o max. rozměrech 30x30x20cm a na umístění přenosných baterií a akumulátorů můžou občané využít sběrné boxy (systém zpětného odběru Retela a Ecobat) umístěné v přízemí budovy OÚ Sibřina.


 

 
 

 
   Související odkazy:
 
Obec je zapojená do systému
na zajištění zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM.

...jak třídit?

 
Obec Sibřina má uzavřenou smlouvu o dílo se společností .A.S.A. spol. s r.o. , na provádění svozu a nakládání s komunálními odpady z domácností a na provádění svozu a nakládání se separovanými odpady (PLAST, SKLO, PAPÍR, TETRAPACK).

 
Svoz Bio odpadů z domácností a ze zahrad provádí v obci společnost Pražské služby a.s., individuální systém- tj. každý občan má uzavřenou smlouvu přímo se svozovou společností.


 

©2007-2010 OBEC SIBŘINA, všechna práva vyhrazena