Řešení životních informací
 

 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
 

Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz

Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz
 
Seznam životních situací, které vyřešíte na místně příslušném úřadě:
 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

KAM NA ÚŘAD?

Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Státní sociální podpora: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo vnitra
Český úřad zeměměřický a katastrální
 

© Obec Sibřina 1998-2013, 21.07.2017 05:49:32