Aktuality a informace o mapové aplikaci "Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji" a novele.


https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/

  ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
 
 plná verze územního plánu obce Sibřina
1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU.pdf
3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU.pdf
538761_1_ZCU.pdf
538761_2_HLV.pdf
538761_3_VPZ.pdf
538761_4_KOV.pdf
538761_5_SV.pdf
538761_6_ZPF.pdf
REGULATIVY ÚZEMNÍHO PLÁNU - 1999.pdf
ROZHODNUTÍ - LOKALITA U KŘENICE.pdf
text_navrh_ZMĚNA3_UPSIBŘINA_cistopis.pdf
text_oduv_ZMĚNA3_UPSIBŘINA_cistopis.pdf
Řešení ÚZEMNÍHO PLÁNU - 1 ČÁST.pdf
Řešení ÚZEMNÍ PLÁNU - 2 ČÁST.pdf
Řešení ÚZEMNÍ PLÁNU - 3 ČÁST.pdf

 


Čistopis změny č. 3 ÚP Sibřina, únor 2011

 [ Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (II.6) ]
 [ Výkres širších vztahů (II.5) ]
 [ Koordinační výkres (II.4) ]
 [ Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (I.3) ]
 [ Hlavní výkres (I.2) ]
 [ Výkres základního členění území (I.1) ]

 [ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA (T2) ]
 [ NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA (T1) ]

Čistopis změny č. 3 územního plánu: ZIP soubor, 6 680kB

 

 
Výkresy a výňatky z původního a pořád platného ÚP pro některé lokality, který je z roku 1999
a jeho 1.změna je z roku 2002
 Regulativy územního plánu, 1. změna - TEXTOVÁ ČÁST
 [ 1.změna ÚP-lokalita K Sibřině,regulativy2002 ]
 [ A_hlavni vykres-ÚP-1999 ]
 [ A_schema hlav. vykresu ]
 [ B_g sirsi vztahy ]
 [ územní plán Sibřina-textová část B-část d,e,f1999 ]

 

© Obec Sibřina 1998-2013, 07.12.2017 19:48:36