Veřejné zakázky obce  Sibřina


Portál zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-sibrina
 

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy zázemí HZS Sibřina II.
Výzva k podání nabídky..pdf
Příloha č. 1_hasičárna_projektová dokumentace_II.zip
Příloha č. 2 výzvy_hasičárna_položkový rozpočet_II.xlsx
Příloha č. 3 výzvy_hasičárna_poddodavatelé_II.doc
Příloha č. 4 výzvy_hasičárna_základní předpoklady_II.doc
Příloha č. 5 výzvy_hasičárna_kvalifikace_II.doc
Příloha č. 6 výzvy_hasičárna_návrh smlouvy_II.docx

Zveřejněno na úřední desce dne: 15.11.2018
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výmalba MŠ Sibřina“
Přílohy výzvy_výmalba.zip
Průvodní dopis_malba.pdf

zveřejněno na portálu 28.5.2018
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavba altánu pro MŠ Sibřina“
Průvodní dopis_altán.pdf
Přílohy výzvy_altán.zip – Soubor, 4 MB

zveřejněno na portálu 28.5.2018
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Zveřejněno na úřední desce dne:
8.3.2018 - 27.3.2018

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Sibřina".
Příloha: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (ZIP 19,8MB)
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Zveřejněno na úřední desce dne:
27.2.2017 - 24.3.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chodníku před OÚ Sibřina"
Výzva - chodník.

Přílohy výzvy (ke stažení ve formátu ZIP)
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Zveřejněno na úřední desce dne:
27.2.2017 - 24.3.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zateplení objektu OÚ Sibřina".
Výzva - zateplení.

Přílohy výzvy (ke stažení ve formátu ZIP)
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO
Zrušení zveřejněno na úřední desce dne: 11.1.2017
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení  na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení objektru OÚ Sibřina"
Zveřejněno na úřední desce dne:
30.12.2016
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení objektru OÚ Sibřina"
Příloha -
dokumentace ke stažení ve formátu ZIPVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO
Zrušení zveřejněno na úřední desce dne: 11.1.2017
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodníku OÚ Sibřina"
Zveřejněno na úřední desce dne:
30.12.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce chodníku OÚ Sibřina"
Příloha -
dokumentace ke stažení ve formátu ZIP

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Zveřejněno na úřední desce dne:
20.6.2016
Výzva č. 2 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavenbí práce "Stavební úpravy MŠ Sibřina v roce 2006".
Přílohy ke stažení ve formátu ZIP
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Zveřejněno na úřední desce dne:
4.3.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce a dostavba zázemí fotbalového stadionu v obci Sibřina".
Veřejný zadavatel: Obec Sibřina
Nabídky musí být doručeny veřejnému zadavateli nejpozději dne 15. 03. 2016 do 12:00 hodin.
Přílohy:
Doplňující dotazy k výběrovému řízení (k 11.3.2016)

00 průvodní dopis.pdf 1
01 Výzva k podání nabídky.pdf
Priloha c 1 vyzvy_Stadion.doc
Priloha c 2 vyzvy_Stadion.doc
Priloha c 3 vyzvy_Stadion.doc
Priloha c 4 vyzvy_Stadion.doc
01 TITULKA.pdf
02 OBSAH.pdf
03 TEXT.pdf
04 KONCEPT.pdf
05 SITUACE.pdf
06 PŮDORYS 1NP.pdf
07 PŮDORYS 2NP.pdf
08 ŘEZY.pdf
09 POHLEDY.pdf
10 POHLEDY 2.pdf
11 AXONOMETRIE.pdf
12 MATERIALITA.pdf
13 VIZUALIZACE 1.pdf
14 VIZUALIZACE 2.pdf
15 VIZUALIZACE 3.pdf
16 VIZUALIZACE 4.pdf
17 VIZUALIZACE 5.pdf
18 VIZUALIZACE 6.pdf
Stavební povolení - SK Viktoria.pdf
dokumentace - nové šatny.pdf
dokumentace - staré šatny.pdf

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Zveřejněno na úřední desce dne: 6.8.2014
Sejmuto z úřední desky dne: 8.9.2014

Výzva a zadávací dokumentace – Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina.
Doplňující informace k výběrovému řízení k zakázce  „Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina“
Vzhledem k doplňujícím informacím se posouvá termín předložení nabídek na 8.9.2014 do 17 hodin.
 (zveřejněno na ÚD 28.8.2014)

Upřesnění informací a zadání k zakázce „Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina“ - prodloužení termínu řízení a vypořádání připomínek a dotazů účastníků. Termín podání nabídek se posouvá na  1.9.2014 do 17 hod.
 (zveřejněno na ÚD 20.8.2014)
1 Výzva - Sibřina zeleň.doc (50 kB)
2 Zadávací dokumentace_kryci list_cp_navrh smlouvy Sibřina.doc (978 kB)
Doplňující informace Sibřina.doc (14 kB)
Výkaz_extravilan.xls (121 kB)
Výkaz_intravilan.xls (135 kB)

Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - doplnění a upřesnění
 (zveřejněno na ÚD 19.8.2014)
Výkazy výměr jednotlivých lokalit - cást Stupice - náves
Výkazy výměr jednotlivých lokalit- cást Sibrina - Nová ulice
Oprava kumulativního rozpočtu.

Upozornění - výběrové řízení - Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina
 (zveřejněno na ÚD 15.8.2014)

Výzva a zadávací dokumentace – Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina.
 
(zveřejněno na ÚD 6.8.2014)
Lhůta pro podávání nabídek do sídla zadavatele: nejpozději dne 26.8.2014 do 17,00 hodin.
Výzva k podání nabídky_renovace a doplnění zeleně.pdf (892 kB)
Zadávací dokumentace - renovace a doplnění zeleně.pdf (2,1 MB)
Přílohy:
Přílohy k zakázce ke stažení ve formátu ZIP (12,1MB)
1_zakresKN.pdf (396 kB)
2_pruvodni_zprava.pdf (1,3 MB)
3_uzemni_plan.pdf (450 kB)
5_inventarizace_extravilan_vykres2.pdf (643 kB)
5_inventarizace_vykres7.pdf (1 MB)
5_inventarizace_vykres4.pdf (85 kB)
5_inventarizace_vykres3.pdf (58 kB)
5_inventarizace_vykres2.pdf (627 kB)
5_inventarizace_vykres1.pdf (1 MB)
5_inventarizace_extravilan_vykres3.pdf (2 MB)
inventarizace_predelana_EXTRA_INTRA.pdf (58 kB)
6_navrh_vykres7.pdf (1 MB)
6_navrh_vykres6.pdf (938 kB)
6_navrh_vykres5.pdf (935 kB)
6_navrh_vykres4.pdf (102 kB)
6_navrh_vykres3.pdf (118 kB)
6_navrh_vykres2.pdf (662 kB)
6_navrh_vykres1.pdf (2 MB)
6_navrh_extravilan_vykres3.pdf (2 MB)
6_navrh_extravilan_vykres2.pdf (715 kB)
6_navrh_extravilan_vykres1.pdf (1 MB)
7_osazovak_extravilan_vykres1.pdf (180 kB)
vykaz_intra_final.pdf (61 kB)
vykaz_extra_final.pdf (44 kB)
7_osazovak_vykres7.pdf (2 MB)
7_osazovak_vykres6.pdf (176 kB)
7_osazovak_vykres5.pdf (937 kB)
7_osazovak_vykres4.pdf (106 kB)
7_osazovak_vykres3.pdf (120 kB)
7_osazovak_vykres2.pdf (666 kB)
7_osazovak_vykres1.pdf (2 MB)
7_osazovak_extravilan_vykres3.pdf (200 kB)
7_osazovak_extravilan_vykres2.pdf (196 kB)

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Zpevněné plochy u MŠ Sibřina - 2. ETAPA"
Vydal: Obec Sibřina - zveřejněno na úřední desce obce 17.7.2014 - 4.8.2014


Zveřejněno na úřední desce dne: 8.7.2014
Lhůta pro podávání nabídek veřejnému zadavateli: nejpozději dne 21.7.2014 do 16,30 hodin.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zpevněné plochy u MŠ Sibřina - 2.ETAPA" (209 kB)
Výzva k podání nabídky.pdf (311 kB)
Priloha_c_ 5_ vyzvy.zip (2 MB)
Priloha_c_1_vyzvy.doc (35 kB)
Priloha_c_2_vyzvy.doc (33 kB)
Priloha_c_3_vyzvy.doc (34 kB)
Priloha_c_4_vyzvy.doc (184 kB)
Priloha_c_6_vyzvy.pdf (216 kB)
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Zveřejněno na úřední desce dne: 25.7.2013
Sejmuto z úřední desky dne: 26.8.2013

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zpevněné plochy u MŠ Sibřina - I. Etapa, Říčanská 100, 25084 Sibřina"
Přílohy:
Příloha č. 1 výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2 výzvy - Seznam významných stavebních prací provedených za posledních 5 let
Příloha č. 3 výzvy – Čestné prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 4 výzvy – Vzor smlouvy
Příloha č. 5 výzvy – Projektová dokumentace stavby (ZIP)


Lhůta pro podávání nabídek veřejnému zadavateli: nejpozději dne 31.7.2013 kontaktní osobě zadavatele

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO
Zveřejněno na úřední desce dne: 10.6.2013
Sejmuto z úřední desky dne: 4.7.2013

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
 "Přestavba bytu správce na třídu MŠ, Říčanská 100, 250 84 Sibřina"
.

Výzva k podání nabídky
Průvodní dopis
Přílohy:
Příloha č. 1 (doc)
Příloha č. 2 (doc)
Příloha č. 3 (doc)
Příloha č. 4 (doc)
Příloha č. 5 (zip)
Příloha č. 6 (pdf)

Všechny soubory ke stažení ZIP
Příloha - vyvěšená 19.6.2013: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Přestavba bytu správce na třídu MŠ, Říčanská 100, 250 84 Sibřina".
Vydal: Obec Sibřina

Lhůta pro podávání nabídek veřejnému zadavateli:
nejpozději dne 24.6.2013 do 13,00 hodin na adresu Obecní úřad Sibřina, Sibřina 15, 250 84 Sibřina

 

 

© Obec Sibřina 1998-2013, 15.11.2018 22:05:11